Gevonden voorwerpen

Tijdens het sluiten van de speeltuin verzamelen onze vrijwilligers alle gevonden voorwerpen en bewaren die in het paviljoen. Ben je iets kwijt geraakt in de speeltuin? Kom rustig een keertje langs in het weekend van 1400-1700 want dan heb je de grootste kans dat er een vrijwilliger aanwezig is. Je kan dan in het paviljoen kijken of je gevonden voorwerp aanwezig is. Je kan ook eerst vragen of er iets gevonden is via info@kwekkeltje.nl

Elke maand brengen we de niet opgehaalde gevonden voorwerpen naar kringloopwinkel Vindingrijk.