Privacy statement

Privacy statement

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, is per 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Ook wij, als Stichting Speeltuin Rosmalen (Kwekkeltje) verwerken persoonsgegevens en vinden het uiteraard belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dus we hebben in lijn met de AVG een privacy statement opgesteld om aan te geven hoe we met deze gegevens omgaan. Hierbij de link: kwekkeltje privacy statement