Gedragscode

 

De stichting speeltuin Rosmalen wil dat onze speeltuin ’t Kwekkeltje een veilige omgeving is en blijft voor alle en/of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Enkele van de middelen om een veilige speelomgeving te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel als mogelijk te voorkomen zijn: het houden doen van een intakegesprek met elke kandidaat-vrijwilliger, het ondertekenen van de Gedragscode Vrijwilligers, en het aanvragen en verkrijgen van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

Het invoeren van een VOG binnen vrijwilligersorganisaties, dus ook binnen onze organisatie, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege persoonlijke redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Maar in lijn met het Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV (project ‘In Veilige Handen’), hecht onze organisatie veel waarde aan deze verklaring. Binnen onze stichting geldt dan ook dat mensen, die hieraan niet mee willen werken, daarom geen functie meer kunnen bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking aan de orde is.

Vertrouwenspersoon

Binnen de stichting speeltuin Rosmalen is een vertrouwenspersoon aanwezig. Deze kun je benaderen door een mail te sturen met je contactgegevens naar: vertrouwenspersoon@kwekkeltje.nl

Je informatie wordt vertrouwelijk behandeld.